Futura vzw. Goede doelen organisatie met een groot hart voor kinderen!

Goede doelen organisatie

met een groot hart

voor kinderen!

 

Wie zijn wij?

 

ONZE VZW IN ENKELE PUNTEN:

 

Futura vzw bestaat uit een groep enthousiastelingen met het hart op de juiste plaats. Deze vereniging zet zich in voor Lommelse projecten hier en in derdewereldlanden.

 

We richten ons daarbij vooral op organisaties, die zich bekommeren om kansarme kinderen. Kinderen staan immers altijd in de zwakste positie en hebben daarom ook de meeste ondersteuning nodig.

 

Futura vzw organiseert elk jaar een benefietevenement in Lommel, onze succesvolle herfstbrunch.

 

Zonder sponsors kun je tegenwoordig helaas geen evenementen meer organiseren. Om die reden stellen we als bestuur van vzw Futura het  bijzonder op prijs indien u ons financieel wil ondersteunen of deelnemen aan ons evenement.

 

 

Onze goede doelen:

 

Onze projecten die we dankzij jullie hulp kunnen steunen:

 

Dagcentrum De Teuten (Lommel)

 

Dagcentrum “De Teuten” is een dagcentrum binnen de bijzondere jeugdzorg en erkend als voorziening met contextmodule zowel voor jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar. Dagcentrum De Teuten is een deelorganisatie van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon te Lommel.

 

De doelgroep bestaat uit jongeren en hun gezin/context in een problematische opvoedingssituatie (POS) of jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) pleegden. Er wordt naar aanleiding van een problematische opvoedingssituatie hulp en ondersteuning geboden aan het gezin. Dit betekent ondersteunend en verbindend werken vanuit een respectvolle houding en vanuit de krachten van het gezin. De jongere wordt bijgestaan in een positieve ontwikkeling als persoon in het gezin, school en de context. De jongere krijgt ondersteuning in zijn/haar rechten. Via de integrale begeleiding wordt getracht te voorkomen dat de moeilijkheden groeien, zodat het samenleven met de jongere leefbaarder wordt en de problemen niet leiden tot een uithuisplaatsing.

 

Indien nodig gaan we, samen met het gezin, op weg naar een meer gepaste hulpverleningsvorm, die meer aansluit bij de noden van de cliënten. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de cliënten en de verwijzers. Als blijkt dat plaatsing toch noodzakelijk is, wordt geprobeerd de gevoelens die op dat gebied leven te duiden en de overgang te ondersteunen.

 

Schoolgaande jongeren worden begeleid tot 19h en in de vakanties van 9h tot 17h

Het dagcentrum is goed bereikbaar en gelegen in het centrum van Lommel, KoningLeopoldlaan26.

 

 Voor meer info: website

 

 

 

ELKEEN vzw (Lommel)


Elkeen biedt je tijdelijke hulp aan. We proberen binnen een begeleiding rust te brengen en het ‘gewone’ leven terug op te nemen. We vertrekken vanuit jouw hulpvraag en verwachtingen en die van je consulent. We werken samen aan een voorstel voor verdere hulp, een advies waarin iedereen zich kan vinden.

We zetten de eerste stappen naar de volgende hulp.

 

Het SAMEN zoeken, het SAMEN OP WEG GAAN is heel belangrijk. “Hoe” er wordt gewerkt, hangt af van je situatie. Kinderen en jongeren kunnen tijdelijk in Elkeen verblijven (= residentieel). Of kinderen en jongeren blijven thuis en Elkeen komt aan huis (= ambulant).

 

We maken deel uit van het NETWERK CRISISJEUGDHULPVERLENING LIMBURG.

 

Voor meer info: www.elkeen.be

 

 

Rumonge Deaf Cooperative

Kigoma, Tanzania

 

Dove mensen hebben in Tanzania weinig kansen. Aangepast onderwijs voor doven is er zeldzaam en enkel voor de ‘happy few’. De meeste doven zijn ongeletterd en niet opgeleid en blijven hierdoor levenslang afhankelijk van anderen. In 2006 stichten de Broeders van Liefde en ngo Fracarita Belgium: Remonge Deaf Cooperative. Rumonge Deaf Cooperative beoogt het empowerment – economisch en sociaal – van doven in de regio Kigoma, één van de armste streken in Tanzania vlak bij het Tanganiyca meer.

 

Door dit empowerment kunnen de dove jongeren zelf werken aan hun toekomst. Futura wil mee deze dove jongeren uit hun zwak maatschappelijke positie halen. Dit door het sterkste in hunzelf naar boven te laten komen. Daarom willen we investeren in onderwijs (naailessen, gebarenlessen en schrijnwerkerij), ondersteund door de materialen die noodzakelijk zijn om de aangeleerde kennis om te zetten in de realiteit. Daarom rekent Futura op jullie steun.

 

Herfstbuffet 2019

Contact?

 

Voelt u zich ook geroepen om uw steentje bij te dragen, of ons te komen helpen op een van onze evenementen? Of wil je een financiële bijdrage leveren?

 

Neem dan gerust contact op met onze vereniging:

info@futuravzw.be

Futura VZW

Vijverstraat 11, 3920 Lommel

 

Donaties kunnen op volgend rek Nr. worden gestort:

BE07 8601 0715 4666.

 

 

Like onze facebookpagina!

© Futura vzw 2019 - Website, vormgeving & logo: Koen Vermeulen

Goede doelen organisatie

met een groot hart

voor kinderen!

Goede doelen organisatie

met een groot hart

voor kinderen!

Futura vzw. Goede doelen organisatie met een groot hart voor kinderen!

Goede doelen
organisatie

met een groot hart

voor kinderen!

© Futura vzw 2017
Website, vormgeving & logo:
Koen Vermeulen